Lokale heffingen

Rioolheffing

De tariefsaanpassing van 4% voor de rioolheffing is gebaseerd op het meerjarenperspectief van de rioolexploitatie, overeenkomstig het Gemeentelijk rioleringsplan (zie Kadernota 2021 ).

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15