Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verwachte beschikbare weerstandsvermogen

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden.

Primair dienen de algemene reserves als buffer voor financiële tegenvallers. Dordrecht kent twee algemene reserves, namelijk de Algemene Reserve (verwachte stand bij Begroting 2021 van € 19 miljoen) en de Reserve Grondbedrijf (verwachte stand bij Begroting 2021 van € 10,3 miljoen). Naast deze twee vermogensbestanddelen kent Dordrecht weerstandscapaciteit toe aan de Post onvoorzien voor een periode van één jaar (€ 0,4 miljoen). Daarnaast is het verwachte jaarrekeningresultaat 2020 uit de Bestuursrapportage 2020 in de berekening van het weerstandsvermogen meegenomen voor een bedrag van € 1,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15