Verbonden partijen

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

 • Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden Vergadering (ALV)
 • Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)
 • Dhr. H.F.J. van Gurp, bestuurslid

Deelnemers

De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid).

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft als hoofddoelen:

 1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren.
 2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden.
 3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen.

De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

 • Overdracht perceel 5C (voorbereiding bouw 12 grondgebonden woningen).
 • Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBO-onderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek
 • Voorbereiding Huisvesting HBO-onderwijs.
 • Doorontwikkeling Leerpark tot Campus.
 • Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C.
 • Voorbereiding spoorhalte (Sprinter/lightrail).
 • Woningbouw perceel 2F.
 • Overig: parkeeronderzoek, geluidsscherm spoor.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

 • Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie gebruik van subsidies. Daarom wordt strak gestuurd op de te verkrijgen subsidiestromen met actieve lobby, onder andere via Smart Industry, de kamer van Koophandel en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
 • Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het verbeteren en sluitend krijgen van de exploitatie.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15