Verbonden partijen

Financiële informatie verbonden partijen

Onderstaand treft u een totaal overzicht van de financiële gegevens van onze verbonden partijen.

Daar waar besluitvorming in het publieke domein plaatsvindt, geven we inzicht in omvang van de Begroting 2021 van de betreffende verbonden partij. Bij een gemeenschappelijke regeling melden we zelfs de omvang van de totale bijdragen van alle vaste deelnemers (meestal gemeenten, soms gemeenten en provincie). Voor zover dit van toepassing is melden we welk aandeel, qua belang of financieel in zowel euro's als procentueel, de gemeente Dordrecht heeft in een verbonden partij, zoals de vaste gemeentelijke bijdrage (bijvoorbeeld inwonersbijdrage) in de Begroting 2021 van de verbonden partij, maar bij andere verbonden partijen (zoals NV's) kan het gaan om bijvoorbeeld het dividend op basis van het percentage aandelen. Bovendien geven we een prognose van het verwachtte resultaat 2021 van de verbonden partij en het resultaat 2018 (inclusief ontwikkeling van het eigen en vreemd vermogen van 2018 naar 2019).

Verbonden partij

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

 Resultaat en prognose

Omvang begroting 2021

Aandeel Dordt in Verbonden partij

Naam

2018

2019

2018

2019

2019

2021

Totale begroting

Totale Bijdragestaat

2021
in euro

2021 in %

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

€ 676.000

-/- € 917.000

€ 60.747.000

€ 42.024.000

€ 830.000

€ 0

€ 338.455.000

€ 308.247.000

€ 167.675.000

54%

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

€ 4.169.000

€ 4.772.000

€ 58.403.000

€ 36.492.000

DGJ € 1.495.000., RAV € 0, SOJ -/- € 2.047.000

€ 0

€ 156.529.000

€ 135.952.000

DGJ € 7.176.000, RAV € 0, SOJ € 34.330.000

DGJ 28%, RAV 0%, SOJ 31%

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

€ 1.735.883

€ 3.485.445

€ 6.692.951

€ 2.153.730

€ 253.000

€ 0

€ 25.241.000

€ 22.440.000

€ 6.894.804

27,95%

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

€ 8.364.000

8.273.000

€ 60.630.000

59.786.000

€ 115.000

0

45.073.000

37.432.000

11.883.000

31,7 %

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

€ 1.130.000

€ 936.000

€ 30.650.000

€ 28.283.000

€ 893.000

€ 0

€ 43.641.000

€ 5.247.000

€ 3.186.000

60,7%

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Gevudo: € 30.000. HVC: 116.300.000

Gevudo: € 30.000. HVC: nnb

Gevudo: € 0, HVC: 856.500.000

Gevudo: € 0, HVC: nnb

Gevudo: € 0, HVC: € 10,1 miljoen

pm

nvt

nvt

Provisie HVC: € 281.000

29,31%

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

€ 1.854.000

€ 2.936.000

€ 23.044.000

€ 18.237.000

€ 1.082.000

€ 4.700.000 (prognose)

€ 7.788.000

€ 50.000

€ 21.000

42%

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

€ 510.000.000

€ 518.500.000

€ 643.000.000

€ 685.200.000

€ 43,9 miljoen

pm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

7%

Merwedelingelijn Beheer B.V.

€ 250.000

€ 250.000

€ 0

€ 0

€ 0

nvt

nvt

nvt

nvt

2,91%

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie beleidsinfo

zie JR 2019

pm

nvt

nvt

nvt

69% (Capital 29,73% en Kil III 7,4%) belang

Stedin Holding N.V.

2,7 mrd

2,95 mrd

4,3 mrd

4,3 mrd

pm

pm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9,05% belang

BNG Bank N.V.

€ 5 mrd

€ 4,8 mrd

€ 132,5 mrd

€ 144,8 mrd

€ 163 miljoen (niet volledig toe te rekenen aan aandeelhouders)

pm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 0,419%

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

€ 2.611.000

pm

€ 3.008.000

pm

pm

pm

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

14% certificaten

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

€ 0

pm

€ 8.155.000

pm

-/- € 182.600

pm

€ 950.000

n.v.t.

€ 35.000 Coöperatie, DZHF € 50.000

60% Coöperatie, 50% DZHF

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

€ 971.688

€ 920.217

€ 79.902

€ 75.072

-/- € 57.698

pm

€ 50.000

n.v.t.

n.v.t.

50%

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15