Bedrijfsvoering

Huisvesting

In 2021 richten we ons op de verdere uitwerking van het gekozen plan voor onze toekomstige huisvesting in het Huis van Stad en Regio. De raad wordt gevraagd om over te gaan tot verstrekking van het voorbereidingskrediet. Als het krediet is verstrekt, de benodigde adviseurs zijn aangetrokken en de samenwerkingsovereenkomsten met partners zijn gesloten wordt begin 2021 gestart met het voorlopige ontwerp.

Parallel aan het voorlopige ontwerp loopt het onderzoek welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het toekomstig werken en de dienstverlening. Deze resultaten kunnen flexibel worden ingepast in het plan.

We hebben de ambitie om in 2024 de nieuwe huisvesting in gebruik te nemen. Deze nieuwe huisvesting maakt onderdeel uit van de totale ontwikkeling van het gebied rondom de Spuiboulevard en levert een bijdrage aan die ontwikkeling. Voor de gemeente Dordrecht, de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), Bibliotheek AanZet en Dordrecht Marketing en partners heeft gezamenlijke huisvesting een duidelijk meerwaarde. We stellen ons tot doel een plek te maken waar inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente samen werken aan de toekomst van onze stad, een aantrekkelijke ontmoetingsplek.

Ondertussen wordt in het huidige Stadskantoor minimaal geïnvesteerd in verband met de toekomstige huisvesting.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15