Bedrijfsvoering

Data en informatiemanagement

De gemeente Dordrecht opereert in een omgeving die snel verandert door digitalisering en het aantal netwerken in de stad neemt toe. Om in deze omgeving succesvol te zijn, werken we aan een organisatie met een wendbare ICT-voorziening. Samen zorgen we ervoor dat onze dienstverlening op orde blijft, terwijl we in de stad grote opgaven realiseren.

De uitdagingen die hierbij komen kijken, zijn zo veelomvattend dat wij ze niet meer met bestaande oplossingen kunnen realiseren. Met name in het fysieke en ruimtelijke domein hebben we nog verouderde- en/of zeer specifieke taakapplicaties die niet geheel voldoen aan de kaders en integraal en data gestuurd werken belemmeren. In 2020 hebben we de inventarisatie van ons applicatielandschap afgerond. En zijn we gestart met het wegwerken van de achterstanden. Deze werkzaamheden zijn meerjarig, en lopen door in 2021.

Het 'Huis van Stad en Regio' wil de mogelijkheden van digitaal werken volledig benutten. Hoe dan ook zullen we meer en meer digitaal gaan werken. De ICT/databewustwording en de ICT/datavaardigheden van onze medewerkers zijn echter zeer divers. Dit heeft impact op het verandervermogen en de wendbaarheid van onze organisatie. Wij zijn een project "Wij maken Dordt digitaal" gestart om hier verandering in te brengen.

Onze omgeving en opgaven veranderen snel. Om daarop te anticiperen en onze ambities te kunnen realiseren zijn innovaties nodig. De inzet van data en slimme ICT-oplossingen is hierbij onvermijdelijk en opent nieuwe mogelijkheden naar een efficiëntere- en snellere manier van werken. Met de juiste informatie kunnen wij:

 • effectiever en sneller handelen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
 • kosten beter inzichtelijk maken en zelfs reduceren.
 • direct reageren op interne én externe signalen.

Naast data verzamelen en het analyseren ervan, gaat het ook om het inbedden van beiden in de organisatie en de dagelijkse besluitvorming. Door de invoering van het nieuwe Klant-, Zaak- & Archiefsysteem (KZA) is de informatie van alle gemeentelijke processen digitaal geadministreerd en gearchiveerd, waardoor de basis is gevormd.

We streven ernaar om met de ICT- en datatoepassingen de volgende doelen te bereiken:

 • maximaal digitaal.
 • betrouwbaar en veilig.
 • kennis- en informatie delen en optimaal samenwerken.
 • open, efficiënt en transparant.
 • speerpunten van college realiseren.

Voor 2021 betekent dit dat we:

 • het Klant-, Zaak, & Archiefsysteem verder doorontwikkelen en inzetten op de verdere borging.
 • doorgaan met het vervangen en uniformeren van onze verouderde applicaties.
 • doorgaan met het digitaliseren van producten en diensten.
 • kansen die slimme ICT hulpmiddelen bieden gaan inzetten voor onze opgaven.
 • medewerkers bewuster maken van de kansen en risico's van ICT/data, mede door inzet op informatiebeveiliging.
 • medewerkers beter faciliteren in het gebruik van diverse ICT/data hulpmiddelen onder andere door de inzet van een online leerplatform.
 • ICT- en datavoorzieningen realiseren die nodig zijn om de Omgevingswet in te kunnen voeren.
 • verdere implementatie van voorziening Samen op de Kaart/MIP-tool ten bate van. Programmeertafel en andere werkprocessen met ruimtelijke component.
 • Office365 in gebruik gaan nemen en om informatie en kennis te kunnen delen met medewerkers en partners in de stad.
 • het dataplatform in samenwerking met Smart Data Center Drechtsteden door ontwikkelen zodat we steeds meer en actuelere dashboards kunnen gebruiken.

In 2019 is een start gemaakt met het "outsourcen" van onze applicaties (niet langer alles in eigen beheer in eigen rekencentra uitvoeren, maar (deels) uitbesteden). Ook in 2021 gaan we hier samen met onze netwerkpartners nadrukkelijk op inzetten, zodat we in de toekomst meer slagkracht en flexibiliteit organiseren.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15