Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Onderdelen

 • Drechtwerk/Drechtstedenactief
 • WerXaam B.V.
 • Assembly partner B.V.
 • Drechtwerk Diversiteit B.V.
 • Drechtwerk Groen B.V.
 • Drechtwerk FrisFacilitair B.V.

Website

https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
Voortzetting intensivering samenwerking Drechtwerk en de GR Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

 • De coronacrisis leidt tot inkomstenderving. Het Rijk heeft toegezegd dit nadeel te compenseren. Of Drechtwerk met deze compensatie uitkomt is nog onbekend.
 • Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage.
 • Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
 • Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaken tekorten.
 • Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten.
 • Niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15