Financiering

De kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze is als volgt:
 

Bedragen x € 1.000

Berekening kasgeldlimiet

2021

2022

2023

2024

Begrotingstotaal

516.175

516.175

516.175

516.175

Wettelijk percentage

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Kasgeldlimiet

43.875

43.875

43.875

43.875

De gemeente Dordrecht verwacht in 2020 binnen de totale kasgeldlimietruimte te opereren.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15