Verbonden partijen

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, gevolmachtigd aandeelhouder in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA)

Deelnemers

Houders van aandelen zijn gemeenten die ten tijde van de oprichting van de vennootschap vielen binnen het verzorgingsgebied van NV Waterbedrijf Europoort. Dit betreft een gebied wat zich uitstrekt van Dordrecht, over de Hoekse Waard naar Rotterdam, Delft en Brielle.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Openbaar of gemeentelijk belang

Drinkwatervoorziening dient een publiek belang. De B.V. GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting. Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020
Er zijn gesprekken gaande met Zeeuwse aandeelhouders van Delta, waarbij deze het stemrecht in Evides NV weer zelf gaan uitoefenen in de loop van 2020/2021. Dit dient het publieke belang. De statuten van de NV zullen dan op dit punt moeten worden gewijzigd. De financiële gegevens betreffen die van de NV. Die zijn relevanter, aangezien B.V. GBE vooral een juridisch (stem)vehikel is.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • ACM-invloed kan op termijn nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van het te ontvangen dividend. Dit komt onder meer omdat ACM met relatief korte termijn (en dus: lage) rekenrente werkt terwijl investeringen uit het langere verleden in werkelijkheid tegen hogere rente zijn gefinancierd. Er bestaat grote zorg over de toekomstgerichtheid van de regelgeving, waarbij de financiële problematiek van drinkwaterbedrijf Vitens als voorbeeld voor de sector dient. Die situatie is er bij Evides nu niet. De rechtstreekse gemeentelijke invloed om ACM en minister tot andere inzichten te brengen is beperkt.
  • In het najaar van 2020 volgt nadere besluitvorming over de doelsolvabiliteit.
  • Voor de Begroting 2021 moet rekening worden gehouden met een ten hoogste ten opzichte van 2019 vergelijkbaar dividend. Bij het ondernemingsplan 2021, vast te stellen in december 2020, dient hierover meer duidelijkheid te zijn.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15