Verbonden partijen

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.

We geven onderstaand de informatie van de holding aan.

Website

https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigd Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland, de BNG Gebiedsontwikkeling en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank.
Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V.
Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

 • Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 geconfronteerd met de corona-epidemie. De gevolgen voor de ROM-D zijn vooralsnog zeer beperkt. Naast de zeven lopende projecten, waaronder Dolderman en Nedstaal/Peute is de ROM-D voor een aantal nieuwe projecten benaderd. Dit gaat om projecten in de opstart en/of onderzoekfase en gaan bijvoorbeeld om het revitaliseren van de Dordtse Kil 1 en 2, de ondersteuning van het consortium voor de Maakfabriek en de ontwikkeling van Duivelseiland als onderdelen uit de Regiodeal.
 • De werving van een nieuwe commissaris is gestart. Een groslijst is teruggebracht tot drie kandidaten, waarvan verwacht wordt dat in de zomerperiode van 2020 gesprekken met hen kunnen worden gevoerd.
 • Na de evaluatie van het ruimtelijke economisch instrumentarium, waaronder de ROM-D, is de ambitie uitgesproken om de juridische structuur te vereenvoudigen. Dit wordt opgepakt met de uittreding van de BNG en de voorgenomen uittreding van de gemeente Rotterdam.  

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2019

 • De risicoclassificatie "hoog" is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijks nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve en het momenteel nog ontbreken van een voldoende concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV wordt verbeterd. Zie ook hierboven. Dit vormt tevens een latent hoog risico voor de waarde van het aandelenkapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9 miljoen).
 • Kil III heeft naast een winstreserve ook een negatieve algemene reserve; feitelijk een erfenis van verlieslatende projecten buiten Kil III om. Deze wordt in de komende jaren omgebogen naar ten minste nul door middel van grondverkopen. De winstreserve is nu vooral "op papier" omdat de liquiditeitspositie nu geen ruimte biedt voor uitkering en het project bovendien niet voltooid is. De aandeelhouders zijn niet voornemens om winst uit te laten keren.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15