Bedrijfsvoering

Communicatie

Het Coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht straalt ambitie uit. Ambitie om te groeien en er zo zorg voor te dragen dat huidige en toekomstige Dordtenaren in de stad kunnen blijven wonen, werken, verplaatsen in auto of met fiets en OV, sporten, van cultuur genieten en leren.

Het project Dordrecht 2030 is de vertaling van de ambitie uit het coalitieakkoord. Dordrecht is in 2030 een nog betere versie van zichzelf: een groene, levendige stad die beweegt naar 140.000 inwoners, met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau, sociaaleconomisch in balans. Deze ambitie is belangrijk om als stad financieel gezond te blijven en de huidige voorzieningen in de stad te kunnen blijven handhaven. Met Dordrecht 2030 willen we zichtbaar maken wat er allemaal gebeurt om van Dordrecht een betere versie van zichzelf te maken en waarom we dit doen. Zodat inwoners en ondernemers begrijpen waarom het nodig is om te groeien, zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de stad en trots zijn.

Communicatie zal daarbij nadrukkelijk de verbinding leggen met bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke partners in de stad. Juist hun betrokkenheid is voorwaarde voor 'Wij maken Dordt". Juist ook de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners bij Dordrecht 2030 biedt college, ambtenaren en raadsleden een raamwerk om met de stad in gesprek te gaan over de ambities. Door de coronacrisis ziet dat gesprek er misschien anders uit dan we gewend waren. We ontwikkelen daarom maatwerk en creatieve, digitale oplossingen. Centraal in de communicatie staan daarnaast de opgaven zoals die zijn geformuleerd in het coalitieakkoord.

Tenslotte hebben we aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport over communicatie ter harte genomen, onder meer op het gebied van borging en reflectie.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15