Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.kiltunnel.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Dhr. M.D. Burggraaf, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
  • Dhr. R. van der Linden, Lid Algemeen Bestuur

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Het Wegschap heeft tot taak het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel, inclusief de daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein.
Daarbij hoort ook het bevorderen van het gebruik van de tunnel en het heffen van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te zijn geborgd.

Relevante beleidsinformatie

  • De voorbereidingen en uitvoering voor het groot onderhoud/renovatie van de tunnel in de periode 2020-2022 zijn in volle gang.
  • In het financieringsplan van deze renovatie is rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van de garanten vanaf 2021 structureel naar € 50.000.
  • De benodigde leningen voor de renovatie zijn aangetrokken.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020

  • Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten dat het Wegschap tot 2020 geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft in te dienen. Voor de periode vanaf 2020 loopt een traject waarin het Wegschap wordt geadviseerd door Deloitte en er is nauw contact met de Belastingdienst.
  • Vanwege coronamaatregelen is de verkeersdruk, in ieder geval tijdelijk, significant afgenomen waardoor ook de inkomsten tijdelijk lager zijn. Dit, in combinatie met de economische krimp die waarschijnlijk volgt op de coronacrisis, leidt naar verwachting tot lagere inkomsten van de Kiltunnel.
Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15