Verbonden partijen

Stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties.

Vestigingsplaats

Dordrecht

Openbaar of gemeentelijk belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV.
Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:

  • Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht).
  • Vitrumnet BV (commercieel).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2020

  • Op termijn is voorstelbaar dat wordt gesproken over de noodzaak van behoud van publiek eigenaarschap via STAK, samen met andere (semi)overheden. De gevolgen voor de klantrelatie via SCD moeten dan worden meegewogen. Dit is van latere orde; vooralsnog participeert de groep in het opzetten van projecten die verband houden met de Regiodeal.
  • In 2020 vindt nadere besluitvorming plaats over het uitkeren van dividend aan de certificaathouders

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2020
Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen die van Breedband Drechtsteden Groep, aangezien STAK vooral een juridisch vehikel is.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15