Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Zowel de afvalstoffenheffing als het reinigingsrecht stijgen met 3,1%, conform Kadernota 2021 .

De kosten voor de verwerking van ongescheiden afval zijn zeer sterk gestegen. De oorzaken zijn de afvalstoffenbelasting voor het verbranden van restafval en de verwerkingskosten. Deze kostenstijging geeft een financieel knelpunt. De kosten kunnen op termijn alleen omlaag door betere bronscheiding met een efficiënte logistiek. Voorstellen daartoe zijn onderdeel van het Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030 waar de raad naar verwachting eind 2020 een besluit over neemt.

Deze pagina is gebouwd op 01/08/2021 08:38:05 met de export van 01/08/2021 08:24:15